Hvem er vi!

Foreningen til fremme af praksislæring er en landsdækkende forening. Vi består af en bestyrelse af gode folk med en forkærlighed for praksislæring. Foreningen har et sekretariat, der bistår med udviklingsstøtte, konsulentbistand, viden og erfaringer, hvis du vil arbejde med praksislæring i din organisation.


Hvordan arbejder vi

Vi tager vores egen medicin. Når vi kompetenceudvikler eller bistår med organisationsudvikling, sker det med afsæt i vores eget praksislæringsfundament. Det betyder blandt andet, at vi altid tager afsæt i en konkret opgave eller problemstilling i din afdeling, dit værksted eller organisation. Og vi udvikler og kvalificerer projektet sammen, sådan at vi rent faktisk forholder os til og løser de rigtige udfordringer. Og så har vi fokus på, at vi skal blive bedre og dygtigere og udvikle os, mens vi lærer.