Om os

Foreningens grundlag

Foreningen til fremme af praksislæring er en landsdækkende forening med en bestyrelse, der består af gode folk med en forkærlighed for praksislæring. Grundlaget for foreningens virke er vores vedtægter, og vi afholder hvert år en generalforsamling, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. 

Du kan læse foreningens vedtægter her.

Du kan læse vores Fundament for praksislæring her

Sekretariatet

Foreningen drives af et lille hårdtarbejdende sekretariat, der bistår med udviklingsstøtte, konsulentbistand, viden og erfaringer, hvis du vil arbejde med praksislæring i din organisation. Herudover understøtter sekretariatet bestyrelsens arbejde, skriver artikler, laver vidensopsamlinger og meget, meget mere. Vi holder til i Korsør, men løser opgaver i hele landet.  

Mød os herunder: 

Sekretariatsleder 

Michael Bjergsø

Ph.d., Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Jeg har beskæftiget mig med uddannelsessektoren i efterhånden mange år. Allermest på det forberedende område og herunder snitfladerne mellem stat og kommune. Både som pædagogisk konsulent, politisk konsulent og leder. Jeg er optaget af praksislæringens potentialer og herunder behovet for en større anerkendelse og forståelse af, hvad praksislæring kan! Det må aldrig blive en kamp imod det teoretiske, men gennem mange år har det praktiske, håndelaget, arbejdsfællesskabet osv. stået i skyggen af et andet og langt mere skolastisk læringssyn. Det vil jeg gerne være med til at ændre på. 

Jeg er til daglig sekretariatsleder i FFP, og ved siden af det er jeg en del af ledelsen i en FGU-institution. Det lader sig gøre, fordi jeg har nogle fantastisk dygtige konsulenter i sekretariatet, som er drivende og udførende på de mange opgaver og samarbejder, vi har. 

Min styrke er, at jeg kan omsætte en stor viden og erfaring inden for området til at se sammenhænge og u-sammenhænge mellem pædagogik, systemer og politik. Analytisk, formidlende – og handleorienteret! 

Konsulent

Jonas Sprogøe

Cand. mag. i voksenpædagogik og ph.d. i organisatoriske læreprocesser.

Jeg er optaget af kompetenceudvikling i og gennem praksis. Jeg har lavet flere kompetenceudviklingsprojekter for produktionsskoler, erhvervsskoler, virksomheder og kommuner. Mit fokus er at lave meningsfulde processer, der skaber værdi for medarbejderne såvel som organisationen – dvs. at have et blik for og en forståelse for den kompleksitet, som udviklingsprocesser har. Og så at gå nænsomt og roligt til værks for at sikre engagment og forankring.

Jeg har skrevet flere artikler og bøger om læring, kompetenceudvikling og ledelse; senest Kort & Godt om Kompetenceudvikling, der udkom på Dansk Psykologisk Forlag i 2021. Og så holder jeg mig opdateret på ny viden om læring og kompetenceudvikling som ekstern lektor ved Danmarks Pædagogisk Universitet og som medlem af redaktionsgruppen ved tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Min styrke som konsulent er, at jeg har blik for og kan containe den usikkerhed som udviklings- og forandringsprocesser afstedkommer – hos den enkelte og i hele organisationen.

Konsulent

Charlotte Dahlberg

Master i Specialpædagogik, folkeskolelærer og keramisk designer fra DKDS 

Jeg har i over 15 år arbejdet for og med udviklings-og tilblivelsesprocesser, særligt hos unge. Først som lærer og i en folkeskole, specialskole, dagbehandling og på en produktionsskole og sidenhen som kontaktperson på Kombineret Ungdomsuddannelse og vejleder på en produktionsskole. Jeg har  arbejdet for at styrke unges overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse på det politiske, organisatoriske og praktiske plan. De sidste 5 år har jeg varetaget opgaver under tilblivelsen af FGU som bestyrelsesmedlem, pædagogisk konsulent og projektleder. 

Jeg er optaget af organisationsudvikling og af at skabe sammenhæng mellem den konkrete og intenderede praksis Jeg er optaget af facilitere processer i et praksislærings perspektiv, der styrker kompetencerne til gavn for dem det hele handler om. 

Min styrke er egne erfaringer med og mine dybe blik ind i en uddannelses- og undervisningsorgansationen. Jeg kender praksis indefra, oppefra og nedefra –  og bruger det til at kunne tilrettelægge en kompetenceudviklingsindsats, der tager afsæt i den enkelte og som tilpasses løbende til den enkeltes behov og tempo.

Konsulent

Tupaarnaq Lennert

PD i pædagogisk arbejde og Master i Uddannelsesledelse. Uddannet socialpædagog.

Jeg har siden 2006 været dedikeret til at fremme praksislæring, som forstander på en Produktionsskole og efterfølgende som skoleleder på en FGU-Institution. Jeg har ligeledes mange års erfaring med at arbejde, som konsulent og leder i en politisk ledet organisation i en større Kommune.

Mit fokus har altid været på de unge, som har brug for at lære på en konkret og praksisnær måde. Jeg er selv rundet af at være praktiker. En af mine styrker er, at jeg kan trække på egne praksiserfaringer når det gælder om at understøtte andre menneskers faglige udvikling sådan som den nødvendiggøres inden for såvel uddannelsessektoren som andre sektorer.

Mit kendskab til praksis kvalificerer mine forudsætninger for at møde mennesker, ”der hvor de er”, med den klare intention at understøtte udviklings- og læreprocesser, som giver mening for dem selv og deres organisation. Det er mit udgangspunkt, når jeg mødes med institutioner/ledelserne, at opgaven bliver ”talt og tegnet” frem, så tydelig at det nærmest ”giver sig selv” hvilke processer der bedst muligt fremmer, at vi kommer i mål.