Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Foreningen til fremme af praksislæring samarbejder med en række FGU-institutioner. Det gør vi, bl.a. fordi FGU er en ny skoleform, som er født med en ambition om at være en praksisbaseret uddannelse. Du kan læse mere om FGU her.

Vores samarbejder er forskellig fra den ene institution til den anden, og nogle indsatser har medarbejderudvikling som primært sigte, mens andre handler om organisationsudvikling. Læs mere om vores samarbejde igennem forskellige cases her.

Vi arbejder bl.a. med følgende konkrete områder: 

  • Udvikling af praksisbaserede forløb på Almengrunduddannelsen (AGU) 
  • Dokumentation i praksis; kompetencetavler i undervisningen 
  • Pitstop-forløb for værkstedslærere på Produktionsgrunduddannelsen (PGU) 
  • Udvikling og fastholdelse af ordensregler på FGU; ordensregel-spil 
  • Den røde tråd i ordblinde-indsatsen; analyse af praksis mhp. videre indsats 
  • Ledelsesforløb og organisationsudvikling 
  • Evaluering af FGU-institutioners indsatser og projekter 
  • Understøttelse af FGU-baseret erhvervsuddannelse 

 

I arbejdet med praksis og udvikling på FGU tager vi altid afsæt i den enkelte institutions og skoles situation og ståsted. Derfor kommer vi ikke med en pakkeløsning, men udarbejder indsatserne i tæt samspil med ledelsen. 

Kontakt os meget gerne for et uforpligtende møde om, hvordan vi kan understøtte arbejdet med praksis og udvikling på din skole!