Udvikling, støtte og hjælp til de nystartede FGU'er

Vi arbejder sammen med en række FGU institutioner omkring kompetenceudvikling, ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Vi er skrevet ind i institutionsudviklingsaftalerne flere steder. Foreningen udspringer af tænkningen og pædagogikken på produktionsskolerne. Vi kender til de udfordringer og muligheder, som denne særlige skole- og arbejdsform giver. Vi er garanter for indgående kendskab til lovgivningen, pædagogikken og traditionen bag FGU’en. Og det er vores erklærede mål at udvikle praksislæring på FGU’en med afsæt i denne viden og erfaring

Inspiration til praksislæring og udvikling i FGU

Foreningen til fremme af praksislæring har lavet et katalog over ideer og inspiration til samarbejdsprojekter.

Vi ved fra vores gang på FGU’erne rundt omkring i landet, hvilke udfordringer ledelse og medarbejdere er optaget af – og vi har gode, praksisbaserede bud på, hvordan vi kan løse disse sammen. 

I indeværende år er Foreningen til fremme af praksislæring en del af flere institutionsudviklingsaftaler i FGU. Inspirationskataloget rummer eksempler på, hvordan vi arbejder samt nogle af de områder, vi har viden og ekspertise inden for. Du kan også finde vores fundament – det vi mener, når vi taler om praksislæring! 

Vi tror på, at et kompetenceforløb skal tilpasses jeres institution både i form og indhold, og vi har fokus på, at kompetenceudvikling skal være praksisbaseret og båret af nødvendighed og mening – også for dine medarbejdere! 

Klik på linket her og læs mere. 

Inspirationskatalog_2022

Projekter vi gerne samarbejder med FGU'erne om:

Praksis på AGU

Formålet med projektet er at udvikle og beskrive gode praksis-forløb på AGU, der kan udbredes til andre, internt og eksternt, samt understøtte AGU lærerne i at forankre nye måder at arbejde praksisbaseret på.  

Kompetencetavler

Kompetencetavler er et redskab, der sammen med forløbsplanen synliggør og dokumenterer læring. Projektet er et implementeringsprojekt, der har til formål at samle erfaringer på implementering og anvendelse af kompetencetavler. 

OneNote på værkstedet

OneNote skal medvirke til at dansk- og matematikundervisningen på værkstedet tager afsæt i praksis. Projektets formål er at støtte almenlærere og værkstedslærere i samarbejdet omkring OneNote samt at beskrive gode måder at bruge OneNote på i værkstedet. 

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om muligheden for samarbejde