Fundamentet

Kernen i praksislæring er at arbejde sammen om løsning af konkrete problemstillinger. 

  • Praksislæring sker i det forpligtende arbejdsfællesskab! Vi lærer når vi er sammen om at opnå et mål, og vi er forpligtede på hinanden.  
  • Praksislæring tager afsæt i en nødvendighed! Praksislæring er altid koblet op på noget andet end læringen selv; det kan være produktion af varer, løsningen af konkrete opgaver, udvikling af et koncept eller lignende.  
  • Praksislæring kræver autenticitet! Praksislæring er ikke ”som-om” læring. Det vi lærer, mens vi gør, er ægte. Det skal bruges til noget. Det skal være løsningsorienteret og det skal skabe værdi for andre end én selv.  
  • Praksislæring kræver aktiv, fysisk handling! Man kan ikke sove sig til læring. Man skal gøre noget, og det er derigennem at vi lærer – og at vi finder ud af hvad vi har brug for at lære mere om. 
  • Praksislæring er både produktion og identitetsdannelse! Når vi lærer gennem praksis, løser vi en konkret opgave. Men samtidigt bliver vi bedre og dygtigere til vores fag. Og vi udvikler os som mennesker i processen.  
  • Praksislæring åbner for forskellige deltagerbaner! Praksislæring tager afsæt i den enkelte – og tilbyder forskellige læringsveje. Vi lærer alle forskelligt og i forskelligt tempo. Nogle har brug for at lære noget, andre ikke har. Vi deltager i læreprocesser på forskellig vis.  
  • Praksislæring er ikke-lineær læring! Praksislæring foregår i spring. Praksislæring kan ikke kontrolleres eller styres ned til mindste detalje. Praksislæring tilrettelægges og ledes med afsæt i opgavens karakter. 
  • Praksislæring er både mål og middel! Målet med praksislæring ligger uden for læringen i sig selv, dvs. det er ikke ”bare” at lære at svejse eller lære et nyt softwareprogram. Læringen af disse ting er midlet til at kunne løse en opgave.  
  • Praksislæring er helhedsorienteret! For at løse en konkret opgave kan der være behov for forskellige kompetencer, forskellig viden og forskellige tilgange. Praksislæring er orienteret mod hele opgaven, og ikke kun fragmenter heraf.