Vores fundament

Vi står på et godt fundament, nemlig praksislæring. Kernen i praksislæring er at arbejde sammen om løsning af konkrete problemstillinger. Uanset om det drejer sig om medarbejder-, ledelses- eller organisationsudvikling. Eller om der er tale om undervisning og uddannelse.

I kasserne neden for kan du se den særlige praksislæringsforståelse, som kendetegner og gennemsyrer vores arbejde og tilgang. 

Du kan også finde fundamentet samlet i pdf-format her.

Praksislæring sker i det forpligtende arbejdsfællesskab

Vi lærer når vi er sammen om at opnå et mål, og vi er forpligtede på hinanden.

Praksislæring tager afsæt i en nødvendighed

Praksislæring er altid koblet op på noget andet end læringen selv; det kan være produktion af varer, løsningen af konkrete opgaver, udvikling af et koncept eller lignende.

Praksislæring kræver autenticitet

Praksislæring er ikke ”som-om” læring. Det vi lærer, mens vi gør, er ægte. Det skal bruges til noget. Det skal være løsningsorienteret og det skal skabe værdi for andre end én selv.

 

Praksislæring kræver aktiv, fysisk handling

Man kan ikke sove sig til læring. Man skal gøre noget, og det er derigennem at vi lærer – og at vi finder ud af hvad vi har brug for at lære mere om.

Praksislæring er både produktion og identitetsdannelse

Når vi lærer gennem praksis, løser vi en konkret opgave. Men samtidigt bliver vi bedre og dygtigere til vores fag. Og vi udvikler os som mennesker i processen.

Praksislæring åbner for forskellige deltagerbaner

Praksislæring tager afsæt i den enkelte – og tilbyder forskellige læringsveje. Vi lærer alle forskelligt og i forskelligt tempo. Nogle har brug for at lære noget, andre ikke har. Vi deltager i læreprocesser på forskellig vis.

Praksislæring er ikke-lineær læring

Praksislæring foregår i spring. Praksislæring kan ikke kontrolleres eller styres ned til mindste detalje. Praksislæring tilrettelægges og ledes med afsæt i opgavens karakter.

Praksislæring er både mål og middel

Målet med praksislæring ligger uden for læringen i sig selv, dvs. det er ikke ”bare” at lære at svejse eller lære et nyt softwareprogram. Læringen af disse ting er midlet til at kunne løse en opgave.

Praksislæring er helhedsorienteret

For at løse en konkret opgave kan der være behov for forskellige kompetencer, forskellig viden og forskellige tilgange. Praksislæring er orienteret mod hele opgaven, og ikke kun fragmenter heraf.