Ydelser

Foreningen til fremme af praksislæring yder processtøtte og konsulentbistand til kompetence- og organisationsudviklingsprocesser.

Bistanden kan være af kortere eller længere varighed, have karakter af aktionslæringsforløb, leder- eller medarbejdersparring, understøtte lokale udviklingstiltag, strategiudvikling etc. alt sammen med afsæt i et solidt praksislæringsfundament.

Og vi tilbyder inspirations- og ekspertoplæg om aktuelle organisatoriske og læringsmæssige emner. Læs mere om vores specifikke cases her.

Kontakt Foreningen til fremme af praksislæring, hvis du har brug for:

  • Processtøtte, facilitering, projektledelse mv. til egne igangsatte projekter og processer
  • Ledersparring og -udvikling. Fx sparring på organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer
  • Pædagogisk udvikling. Fx understøtte nye pædagogiske tiltag, beskrive, udvikle, forankre etc.
  • Strategisk udvikling. Fx udvikling af et fælles ledelsesgrundlag og institutionens strategi, så begge dele står på og forankres i praksis og supplerer hinanden optimalt
  • Erfaringsopsamling og -spredning. Få de gode ideer og erfaringer i spil internt mellem afdelinger i virksomheden, på den enkelte skole eller mellem forskellige lokationer
  • Ekspertoplæg og nye tanker, der kan inspirere, provokere eller igangsætte refleksion