Cases

Foreningens arbejde består også i forskelligt projektarbejde, med mange forskellige samarbejdspartnere, der alle ønsker forbedringer på praksisområdet. Neden for kan du læse enkelte eksempler på nogle af de projekter og udviklingsarbejder, vi indgår i eller har indgået i.

Udvikling af underviserkorps for Steno Diabetes Center Odense.

I samarbejde med Steno Diabetes Center Odense udviklede vi i efteråret 2021 et underviserkorps, der skal styrke kvaliteten i Region Syds indsats mod diabetes. Samarbejdet handler om at kompetenceudvikle undervisere på regionens sygehuse og at etablere en læringsplatform med adgang til fælles metoder og nye tilgange til undervisning og læring. Forløbet er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, hvor der veksles mellem undervisningsdage med fagligt input om didaktik, pædagogik og læring, samt udvikling af prøvehandlinger, som deltagerne selv kan iværksætte i egen praksis. Dermed øges effekten af forløbet og kompetenceudviklingen kommer helt ud på afdelingerne.

Samarbejdet fortsætter i 2022 hvor endnu et hold kompetenceudvikles, så de kan blive en del af det samlede underviserkorps.

Kort & Godt – udvikling af gode byggevaner på erhvervsskolerne.

Sammen med Dansk Håndværk udvikler vi et undervisningsmateriale til erhvervsskolerne, der handler om at øge den tværfaglige bevidsthed og samarbejdsevne mellem de forskellige faggrupper i byggefagene. Det overordnede formål er at nedbringe spild og mangelfulde byggerier ved at øge samarbejdet, nysgerrigheden og den kritiske sans hos erhvervsskoleeleverne. Materialet består af en række refleksionsskort, der hjælper eleven til at bruge fem minutter før og fem minutter efter en opgave på at tænke over vigtige pointer og erfaringer, der evt. skal med videre i processen eller overleveres til faggrupper, der overtager opgaven. Materialet afprøves og tilrettes løbende i et samarbejde mellem FFP, Dansk Håndværk og Aalborg TECH.

Samarbejdet løber i 2021 og 2022, hvor materialet færdiggøres og distribueres til landets erhvervsskoler. 

Projektet er blandt finalisterne til Værdibygs Procesprisen 2022  Læs mere her: https://vaerdibyg.dk/her-er-kandidaterne-til-procesprisen-2022/

Du kan se Mads Okking fra Dansk Håndværk fortælle om Kort & Godt i denne korte video.

Institutionsudvikling med FGU-skolen Øst.

Siden 2021 har vi samarbejdet med ledere og medarbejdere på FGU-skolen Øst om skolernes pædagogiske udvikling. Med afsæt i observationer af undervisning og sparring med lærerne, har vi taget livtag med FGU’en grundforståelser omkring praksis og produktion, kerneopgave, helhedsorienteret undervisning mv. Vi har sammen adresseret og arbejdet med de udfordringer, som lærerne møder i dagligdagen. Og det er undervejs blevet tydeligt hvordan ledelse og pædagogisk udvikling hænger uløseligt sammen. Derfor er samarbejdet også rykket ind i ledergruppen for at skabe gode koblinger til medarbejdernes kompetenceudvikling.  

Samarbejdet fortsætter i 2022 og 2023 – og fokus vil fortsat være praksisnær udvikling med afsæt i konkrete, lokale problemstillinger.

Pædagogisk ekspert på stort byggeprojekt med FGU Aarhus.

FGU Aarhus skal bygge en ny FGU skole i Aarhus Midtby. For at kvalificere udbudsmateriale, fondsansøgninger, kommunekontakt mv. har FFP sammen med en række arkitekter og byggerådgivere udarbejdet et Pædagogisk Værdiprogram. Vores rolle har været at levere pædagogisk viden og indsigt til det Pædagogiske Værdiprogram, samt bistå med facilitering af møder med advisory boards, FGU Aarhus’ ledere og medarbejdere. Det Pædagogiske Værdiprogram skal bruges konkret af FGU Aarhus, men er skrevet, så det kan inspirere andre FGU institutioner, der går i byggeplaner.

Det Pædagogiske Værdiprogram kan læses her.