Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 8 personer samt to suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, men med forskudt valg, så der er mulighed for løbende udskiftning i bestyrelsen.

Herunder kan du møde vores bestyrelse:
 

Formand
Gert Møller 

Direktør, FGU Syd- og Vestsjælland

Kasserer
Bent Raun 

Tidligere forstander, Randers Produktionshøjskole

Ole Sværke

Skoleleder FGU-Nordsjælland

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv

Søren Janns

Medarbejder på FGU Hovedstaden

Gunvor Auken

Socialrådgiver og tidligere politiker

Kim Kabat

Direktør, FGU Østjylland

Peter Koudahl

Lektor, Malmö Universitet

Suppleant
Claus Bendtsen

Direktør, FGU Aarhus

Suppleant
Tina Jul

Medarbejder på FGU Aalborg

Referater fra foreningens bestyrelsesmøder: