Publikationer

Vi har en ambition om at være stedet, hvor du finder inspiration, ideer og perspektiver på dit arbejde med praksislæring. Her på siden henviser vi til materiale som du kan gå på opdagelse i. Noget har vi selv skrevet og/eller produceret – andet står andre for. 

Egne publikationer mv.:

Bjergsø, M. (2022) Praksisretningen skal ikke alene være en indgang til dansk og matematik, debatindlæg i a4 – link her

Bjergsø, M. (2021) Flere ord på praksis, kronik i Ungdomsskolen  

Bjergsø, M. (2021) Vi skal holde fast i den stærke ambition om FGU som hovedvej, kronik i Uddannelsesbladet

Bjergsø, M. (2020) Kvalitet i praksis, Masterafhandling v. DPU 

Christensen, S., Lagerman, L.C., Sprogøe, J. og Sunesen, M. (2020) Det transformative læringsfællesskab, Ledelse i morgen, september 2020

Lennert, T. (2021) Praksisnær læring på FGU. En undersøgelse af om barnet er ved at ryge ud med badevandet, Masterafhandling v. DPU

Sprogøe, J. (2022) FGU som mellemform – og transformation af professionsidentitet, In: Andersen og Sunesen (red.) Mellemformer i skole og dagtilbud, Akademisk Forlag

Sprogøe, J. og Sunesen, M. (2021) Kort & Godt om Kompetenceudvikling, Dansk Psykologisk Forlag

Sprogøe, J. (2021)  Skolelederen som menneskelig mikserpult,  Ledelse i morgen, september 2021

Sprogøe, J. (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, In: Skjødt og Jekes (eds). Sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Gads Forlag

Sprogøe, J. og Pedersen, K. (2015) Sidemandsoplæring i et helhedsperspektiv, Erhvervspsykologi, 13(2)

Sunesen, M., Sprogøe, J., Lagerman, L.C. og Christensen, S. (2020) Ledelse og professionsidentitet i FGU, Ledelse i morgen, april 2020

Andre publikationer mv. om praksislæring

Der er mængder af bøger, der på den ene eller anden måde handler om eller kommer ind på praksislæring. Hensigten med nedenstående liste er ikke at lave en dækkende el. fyldestgørende liste over litteratur på området. Vores rettesnor har været at henvise til nogle af de bøger, der er blevet klassikere på området, samt supplere med udgivelser, som vi finder inspirerende ift. praksislæring, sådan som vi arbejder med det. God læselyst!

Elkjær, B. (2013) Når læring går på arbejde. Samfundslitteratur 
En bog om læring på arbejdspladsen og organisatorisk læring i et pragmatiske perspektiv. Også en god introduktion til John Deweys tænkning. 

Hoppe, A. og Gremaud, A. (2011) Arbejde og læring. Produktionsskoleværkstedet – et uddannelsessted, Produktionsskoleforeningen. 
En grundig indføring i den undervisnings- og læringspraksis, der foregår på produktionsskoleværkstedet. 

Lave, J. og Wenger, E. (2003) Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag 
En moderne klassiker. Begreberne legitim perifær deltagelse, situeret læring og praksisfællesskaber introduceres og udfoldes

Scheel, L. S. (2000) Praksislæring, Gyldendal Uddannelse
En introduktion til også det filosofiske afsæt for praksislæring, samt kobling til Lave og Wengers situerede læringsperspektiv. 

Sennett, R. (2009) Håndværkeren, Hovedland
Bogen beskriver kvaliteterne ved godt håndværk og argumenterer for, at håndværksmæssigt arbejde rummer en blivende værdi. 

Skovmand, K. og Tanggaard, L. (2020) Hvad vi taler om når vi taler om at lære, Hans Reitzels Forlag  
Bogen er både politisk og pædagogisk, idet den handler om læringssyn og læringssprog – og i det hele taget problematiserer den omfattende tale om ‘læring’ (og den ofte medfølgende forståelse af læring som noget, der kan effektiviseres og instrumentaliseres). 

Tanggaard, L. (2018) Læringsglemsel, Klim 
En lille bog, der gør op med målstyret læring og i stedet insisterer på at vi lærer en masse – måske allermest – når vi glemmer, at vi er i gang med at lære. 

Wenger, E. (2004) Praksisfællesskaber, Hans Reitzels Forlag 
Også en moderne klassiker. I bogen udfoldes praksisfællesskabsbegrebet.