Viden om praksislæring

Vi har en ambition om at være stedet, hvor du finder inspiration, ideer og perspektiver på dit arbejde med praksislæring. Vi samler derfor løbende materialer, artikler, videoer, bøger mv. som du kan gå på opdagelse i. Noget har vi selv skrevet og/eller produceret – andet står andre for. 

Videoer og podcasts

Artikler mv.

Bøger

Denne video giver inspiration til at arbejde med FGU 3 fagtemaprøve. Videoen giver en grundig gennemgang af før, under og efter prøven. Du finder også links til skabeloner og dokumenter. © FGU Kolding og Vejen. Videoen er gengivet med tilladelse.

Micki Sunesen interviewer Klaus Nielsen om mesterlære. © Professionshøjskolen UCN. Videoen er gengivet med tilladelse. 

Micki Sunesen interviewer Lene Tanggaard om refleksiv praksislæring. © Professionshøjskolen UCN. Videoen er gengivet med tilladelse. 

Micki Sunesen interviewer Søren Pjengaard om en model, han kalder LæringsKapsel, der indfanger tænkningen om praksislæring.  © Professionshøjskolen UCN. Videoen er gengivet med tilladelse. 

Sprogøe, J. og Pedersen, K. (2015) Sidemandsoplæring i et helhedsperspektiv, Erhvervspsykologi, 13(2)

Sunesen, M., Sprogøe, J., Lagerman, L.C. og Christensen, S. (2020) Ledelse og professionsidentitet i FGU, Ledelse i morgen, april 2020

Sprogøe, J. (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, In: Skjødt og Jekes (eds). Sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Gads Forlag

Linde, J. (2020) Undervisning med praksis. Inspiration til forberedende grunduddannelse. STUK. Børne- og Ungeministeriet.

Christensen, S., Lagerman, L.C., Sprogøe, J. og Sunesen, M. (2020) Det transformative læringsfællesskab,  Ledelse i morgen, september 2020

Sprogøe, J. (2021) Skolelederen som menneskelig mikserpult,  Ledelse i morgen, september 2021

Lave, J. og Wenger, E. (2003) Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag

En moderne klassiker. Begreberne legitim perifær deltagelse, situeret læring og praksisfællesskaber introduceres og udfoldes.

Wenger, E. (2004) Praksisfællesskaber, Hans Reitzels Forlag

Også en moderne klassiker. I bogen udfoldes praksisfællesskabsbegrebet.

Hoppe, A. og Gremaud, A. (2011) Arbejde og læring. Produktionsskoleværkstedet - et uddannelsessted, Produktionsskoleforeningen.

En grundig indføring i den undervisnings- og læringspraksis, der foregår på produktionsskoleværkstedet.

Elkjær, B. (2013) Når læring går på arbejde. Samfundslitteratur

En bog om læring på arbejdspladsen og organisatorisk læring i et pragmatiske perspektiv. Også en god introduktion til John Deweys tænkning.

Scheel, L. S. (2000) Praksislæring, Gyldendal Uddannelse

En introduktion til også det filosofiske afsæt for praksislæring, samt kobling til Lave og Wengers situerede læringsperspektiv.

Sennett, R. (2009) Håndværkeren, Hovedland

Bogen beskriver kvaliteterne ved godt håndværk og argumenterer for, at håndværksmæssigt arbejde rummer en blivende værdi.

Litteratur særligt om produktionsskolerne

 Vi har en arv at løfte. Foreningen til fremme af praksislæring er udsprunget af en særlig pædagogisk tænkning og en særlig skoleform. For at vi fortsat kan lære af den, og for at de mange gode tanker, ideer, projekter, rapporter og den omfattende viden ikke går tabt, samler vi her al den tilgængelige litteratur, vi kan finde. Klik på bøger og links og få adgang til en guldgrube af viden. Ligger du inde med materiale, som du mener, vi bør have adgang til, så skriv endelig til sekretariat@praksislaering.dk

Kontakt os, hvis du har forslag til materialer, som vi skal inkludere på siden.