Foreningen til fremme af praksislæring er stiftet! /Michael Bjergsø

En ny forening har set dagens lys, nemlig Foreningen til fremme af praksislæring. Foreningen er stiftet af Produktionsskoleforeningen, og har til formål at iværksætte og støtte initiativer, der fremmer praksispædagogik i den form, der har været det pædagogiske fundament for produktionsskolerne.Det er – bredt formuleret – en praksislæring, der har sit omdrejningspunkt i produktionen af en vare eller tjenesteydelse, der skal bruges af nogen, og som derfor bibringer arbejde og undervisning et element af nødvendighed og motivation. Dertil kommer, at praksislæringen bringer den unge ind i et arbejdsfællesskab, hvor alle spiller en rolle og har en funktion i arbejdet. Netop den form for praksislæring har været den bærende læringsform i produktionsskolernes værksteder, og det har tusinder af unge profiteret af gennem de seneste ca. 40 år.


Fra produktionsskole til praksislæring

Når foreningen etableres netop nu, er det, fordi produktionsskolerne efter sommerferien overgår til den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).
Dermed ophører Produktionsskoleforeningen, og her har en enig generalforsamling valgt at bruge Produktionsskoleforeningens resterende midler til at etablere en forening, der fremmer praksislæring. For på den måde at sikre den viden og de erfaringer, der gennem mange år er opbygget på produktionsskolerne. Det kan ske ved at foreningen støtter projekter mv., og ved at foreningen selv tager initiativ til projekter, politiske initiativer, undersøgelser, konferencer osv. Nationalt såvel som internationalt. Der er ikke fast termin for uddeling af midler, men foreningen vil formidle oplysninger herom gennem relevante kanaler.


Den første bestyrelse

Den første bestyrelse er nedsat af PSF’s bestyrelse, og består af både medarbejdere og ledere, produktionsskolefolk og FGU-direktører samt en
uddannelsesforsker. Den første ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juni 2020, og her vil der være valg til bestyrelsen. Foreningen får hjemsted på FGU Syd- og Vestsjælland. Indtil bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2019, er Gert Møller, direktør for FGU Syd- og Vestsjælland, fungerende formand.

Alle, der støtter foreningens formål, er velkomne til at melde sig ind i foreningen. Der er ikke kontingent, og man kan melde sig ind ved at sende
en mail med navn, adresse og kontaktoplysninger til praksislaering@fgusv.dk. Her kan foreningens vedtægter også rekvireres
Vi håber, at mange vil melde sig ind i den nye forening.

Del opslaget på:

Del på facebook
Facebook
Del på email
Email
Del på linkedin
LinkedIn

Flere nyheder

Produktionsskolernes pædagogik lever videre

Foreningen til fremme af praksislæring skal iværksætte og støtte initiativer, som fremmer praksispædagogik i den form, der har været det pædagogiske fundament for produktionsskolerne. Produktionsskolerne...

Læs mere