Mere praksisnær undervisning i skole og uddannelse

Learning by doing! Det er et ofte gentaget pædagogisk princip. Og det giver god mening. Vi lærer ved at gøre – også i skolen, på gymnasier og i erhvervsskolensektoren. Det er bare ikke altid så let. For hvordan får vi integreret praksis i en travl hverdag? Er vi nu sikre på at elever og studerende lærer nok, når afsættet er løsning af praktiske opgaver? Og hvordan dokumenterer vi “learning by doing”? Det har vi erfaring med, for vi bygger på en lang tradition af værkstedsundervisning, praksispædagogik og “hands-on”undervisning.  

Projekter vi gerne samarbejder med skoler og uddannelser om:

Praksis ind i skolen

Praksisorienteret eller praksisnært? Praksisinddragende eller praksisudviklende? Hvad mener vi egentlig, når vi siger, at vi arbejder med praksislæring. Kontakt os, hvis I vil blive bedre til at arbejde med praksis ind i skolen

Kombinationsforløb EUD

Kombinationsforløb, hvor FGU-elever tager dele af deres uddannelse på en erhvervsskole er en win-win. EUD-skolen plejer “fødekæden” og øger rekrutteringsgrundlaget af nye elever. Kontakt os, hvis I vil samarbejde med FGU’erne om nye og bedre formater for kombinationsforløb.

Ledelse af læring

Virksomme og effektfuld læreprocesser leder ikke sig selv, så at sige. Kontakt os, hvis I vil optimere jeres kompetenceudvikling gennem et ledelsesmæssigt og strategisk blik på læring i jeres organisation.

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om muligheden for samarbejde